Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar på de vanligaste frågorna från våra kunder. Om du inte hittar det du letar efter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för ytterligare hjälp.

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om inkasso. Hittar du inte svaret på din fråga? 
Då kan du alltid kontakta oss här.
Hur kontaktar jag Inkasso Marginalen?

Du kontaktar oss lättast via Mina sidor, där kan du även kan komma i kontakt med din handläggare. Du kan också ringa oss på 0771-89 89 00, öppet vardagar 09-16.

Hur många påminnelser får jag innan en skuld går till inkasso?

Det finns inga regler som säger hur många påminnelser som krävs innan ett ärende skickas till inkasso. Valet att skicka påminnelser eller gå direkt till inkasso kan bero på företagets affärspolicy och hur dom väljer att hantera obetalda fakturor.

Får jag en betalningsanmärkning när en skuld går till inkasso?

Nej, en skuld hos inkasso ger ingen betalningsanmärkning. Skulle du inte betala skulden går den vidare från inkasso till Kronofogden där du riskerar att få en betalningsanmärkning.

Vad är skillnaden mellan Kronofogden och inkasso?

Inkasso är vanligtvis den första fasen i att driva in skulder och involverar privata företag som försöker nå en överenskommelse med gäldenären. Om detta inte lyckas och skulden fortfarande inte betalas, kan ärendet sedan överföras till Kronofogden, som är en offentlig myndighet med större befogenheter att tvinga fram betalning genom rättsliga åtgärder och utmätning av egendom.

Vad är ett inkassokrav?

Har du fått ett Inkassokrav betyder det att du har en obetald skuld. Företaget du står i skuld till har anlitat ett inkassoföretag som har skickat kravet till dig och deras uppgift är att driva in skulden. Betalar du inte ditt inkassokrav går skulden vidare till Kronofogden och du riskerar att få en betalningsanmärkning.

Vad är kronofogden?

Kronofogden är den myndighet i Sverige som ansvarar för att hantera obetalda skulder. De kan använda sig av olika åtgärder, inklusive indrivning av skulden, utmätning av egendom eller löneutmätning för att säkerställa att skulden betalas.

Vad händer om man hamnar hos inkasso?

Om du hamnar hos inkasso betyder det att du har åtta dagar på dig att betala eller bestrida kravet. Om du vill ta kontakt för att diskutera en avbetalningsplan behöver du göra det under perioden som anges i kravet. Sker inget av detta under den angivna perioden kan ärendet komma att skickas till Kronofogden för Betalningsföreläggande.

Hur lång tid tar det innan mitt ärende går från inkasso till kronofogden?

Om du inte betalar det inkassokrav du har fått från oss och inget annat är överenskommet går ditt ärende vidare till kronofogden några dagar efter att tidsfristen som är angiven på ditt betalningskrav har passerats.

Vad är inkasso?

Inkasso är en process som används för att driva in obetalda skulder från personer eller företag. Ett inkassoföretag agerar på uppdrag av en fordringsägare, till exempel en leverantör eller en kreditgivare. Processen involverar normalt flera steg, inklusive påminnelser till gäldenären, betalningsöverenskommelser, och om betalningen fortfarande inte erhålls, kan det leda till att skulden skickas vidare till Kronofogden.

Var hittar jag information om mitt ärende?

Du hittar all information om ditt ärende genom att logga in på Mina sidor. Där hittar du alla inkasso skulder du har hos oss så du får en tydlig översikt.

Vad händer om mitt ärende går till Kronofogden?

Om en skuld inte betalas kan ärendet skickas vidare till Kronofogden eller tingsrätt för att med hjälp av dessa myndigheter få betalt. Detta innebär alltid merkostnader för dig som betalningsskyldig.

Hur gör jag om jag vill ge någon annan fullmakt?

Vi arbetar under tystnadsplikt och kan endast diskutera ditt ärende med den som du givit en fullmakt.

Hur gör jag om jag vill betala?

Har du skulder hos inkasso betalar du genom att logga in på Mina Sidor, du kan betala din skuld direkt via Swish eller bankgiro. Kom ihåg att det är viktigt att du anger korrekt information så betalningen hamnar rätt.

Vad gör jag om jag inte kan betala allt på en gång?

Om du inte kan betala allt på en gång kan det ofta finnas möjlighet att komma överens om en rimlig avbetalningsplan. Kontakta oss så pratar vi om vilka möjligheter som finns.

Varför har jag fått brev från er i Kivra?

Du som är ansluten till Kivra får brev från oss där istället för via vanlig  post för att minimera miljöpåverkan. Vill du inte ha brev från oss i din digitala Kivra-brevlåda kan du avanmäla detta direkt hos Kivra.

How does international debt recovery differ from typical debt collection processes?

The regulations governing debt collection processes often vary between different countries. Within the EU, much is governed by common directives, whereas in other locations, entirely different laws and practices apply. With a large network of representatives, we can typically assist our clients regardless of their location worldwide, providing assessments of their cases and, if desired, assistance in pursuing them further.

In which countries can international debt collection be utilized?

For Swedish companies:
We offer international debt collection services in the majority of countries.

For non-Swedish companies:
Our services are exclusively focused on facilitating debt collection from Swedish companies or residents.

Please don't hesitate to contact us to discuss your precise requirements and available solutions.

Can I track my debt collection cases with you anywhere?

Yes. In our customer portal, you can track all your debt collection cases anytime, all year round. You'll also find useful statistics and reports there. Plus, through the messaging feature, you can reach out to your case handler anytime for questions or discussions regarding your case.

How can Inkasso Marginalen assist foreign companies in recovering debts from Swedish clients?

With the rise of international trade, foreign companies often face challenges when it comes to recovering debts from Swedish clients. Understanding the legal landscape, cultural nuances, and navigating different jurisdictions can be daunting. At Inkasso Marginalen, we specialize in assisting foreign enterprises in recovering outstanding debts in Sweden. Our deep understanding of the Swedish market, coupled with our extensive experience and expertise, ensures efficient and successful debt recovery solutions tailored to the unique needs of international clients.

Kan jag använda era tjänster även om jag bara har enstaka inkassoärenden?

Ja, hos Inkasso Marginalen har vi lösningar och prismodeller för dig som bara behöver skicka enstaka faktura till inkasso. Kontakta oss för att få mer information.

Kan jag driva in skuld från en privatperson?

Ja. Inkassering av en förfallen skuld kan ske mot både företag och privatpersoner.

Hur gör jag för att skicka skulder till inkasso?

Du börjar med att registrera dig i vår kundportal - www.inkassomarginalen/ny-kund. Ladda upp fakturaunderlag som visar att betalningen har förfallit. Därefter påbörjas inkassoprocessen och ett inkassokrav skickas ut till gäldenären. Behövs någon ytterligare information kommer vi att kontakta dig.

Vad kostar det att skicka en faktura till inkasso?

Det beror på hur många och vilka av våra tjänster du vill nyttja, vi kan hjälpa allt från stora organisationer till dig som bara behöver driva in enstaka skulder. Har du ett fåtal ärenden per år och vill ha en standard inkassotjänst rekommenderar vi vår tjänst ”Grön Inkasso”. Önskar du en specialanpassad lösning föreslår vi att du tar kontakt med en av våra säljare för en offert.

Vad innebär god inkassosed?

Sammanfattningsvis innebär en god inkassosed att följa lagar och regler, vara etisk och professionell, vara tydlig och öppen i kommunikationen med gäldenärer och ge dem möjlighet att lösa sina skulder på ett rimligt sätt. Det är viktigt att både inkassoföretag och gäldenärer behandlas rättvist och respektfullt under hela processen.

Hur många påminnelser måste jag skicka innan skulden kan gå till inkasso?

Det finns inga regler som säger hur många påminnelser som krävs innan inkasso eller indrivning är aktuellt. Valet att skicka påminnelser eller gå direkt till indrivning kan bero på din specifika affärspolicy och hur du väljer att hantera obetalda fordringar.

Vad kostar juridiska tjänster?

Vi har inget fast pris på våra juridiska tjänster av flera anledningar. Ibland är det svårt att exakt bedöma hur mycket hjälp man kan behöva och det skiljer sig från fall till fall. Kontakta oss för en lösning som passar dig eller ditt företag.

Kan ni företräda mig i domstol för att driva in en skuld?

Ja, om vi åtar oss ditt ärende kan du eller ditt företag både få rådgivning och bli företrädda av oss i domstol för att driva in en skuld.

I vilken lag regleras inkassoverksamhet

All inkassoverksamhet regleras i inkassolagen (1974:182). Inkassoverksamhet ska dessutom bedrivas enligt god inkassosed och i flera fall krävs det tillstånd av IMY för att få bedriva sådan verksamhet.

Vad är Grön Inkasso?

Grön Inkasso är vår inkassotjänst med fokus på miljö, hållbarhet och social rättvisa. Vi arbetar ständigt för att driva och utveckla vår egen verksamhet med detta i fokus men vi vill även kunna bidra på andra områden där vi inte själva verkar. Därför skänker vi årligen 25 kr per lyckat inkassoärende till utvalda organisationer med 90-konto. Detta kallar vi Grön återbäring.

Kan man få hjälp med alla typer av juridiska frågeställningar hos er?

Våra jurister är främst specialiserade på fordringsrätt, hyresrätt, avtalsrätt, bolagsrätt och tvistemål. Kontakta oss så kan vi göra en bedömning av ditt behov.

Är det dyrare med inkasso i utlandet?

Ja, generellt är det dyrare att driva inkassoärenden i utlandet. I Sverige har vi den summariska processen där vi med myndigheternas hjälp kan se till att folk faktiskt betalar sina skulder. Detta är inte standard i andra länder och därför kan de olika processer som finns tillgängliga i respektive land innebära att kostnaderna är högre. Vi säkerställer alltid att du känner dig bekväm och ger ditt godkännande innan vi går vidare med något som genererar kostnader i ditt utlandsärende. Kontakta oss för mer information om prissättningen för det land du behöver vår hjälp i.

Kan jag följa mina utlandsärenden hos er någonstans?

Självklart! I vår Kundportal kan du närsomhelst, året om, följa alla dina inkassoärenden. Där hittar du också statistik och rapporter som kan vara bra att ha. Via meddelandefunktionen kan du dessutom närsomhelst ta kontakt med din handläggare om du behöver ställa en fråga eller diskutera ditt ärende.

I vilka länder kan man använda utlandsinkasso?

Vi erbjuder utlandsinkasso i merparten av länder. Kontakta oss för att diskutera just ditt behov och vilka möjligheter som finns.

Vad skiljer utlandsinkasso från vanlig inkasso?

Regelverken som styr inkassohantering skiljer sig ofta åt mellan olika länder. Inom EU är mycket styrt via gemensamma direktiv medan det på andra platser gäller helt andra lagar och finns en annan praxis. Genom att ha ett stort nätverk av ombud kan vi som regel hjälpa våra kunder oavsett var i världen man har ett behov, både för att få en bedömning av ärendet och om man önskar hjälp att driva det vidare.

När använder man utlandsinkasso?

I takt med att den internationella handeln har ökat har också fler företag behov av hjälp med att driva in betalningar i utlandet. Det är generellt svårare att få betalt av kunder utomlands, dels för att lagar och regler för hur man får och ska agera skiljer sig mellan länder, men också för att kulturen spelar roll och det lönar sig att känna den väl. Vi har ett stort internationellt nätverk med mycket erfarenhet och hög kompetens som kan hjälpa er att få betalt även i utlandet.

Kostar det extra att använda er tjänst Grön inkasso?

Nej, det kostar inget extra att använda sig av vår tjänst Grön inkasso. Detta innebär att vi med stolthet kan säga att vi tillsammans med våra kunder genuint bidrar till hållbart företagande tillsammans!

Vad skiljer Grön inkasso från en vanlig inkassotjänst?

Det som skiljer vårt erbjudande från våra konkurrenters är att vi konkret vill bidra till miljö, hållbarhet och social rättvisa genom att donera 25 kr per lyckat och avslutat inkassoärende till organisationer som brinner för samma sak som vi.

Vilka kan få ta del av Grön återbäring?

Varje år väljer vi ut ca 5 organisationer med fokus på miljö, hållbarhet eller social rättvisa. Organisationerna har ett 90 konto för att säkerställa att våra donationer, tillsammans med våra kunder, hamnar rätt och gör skillnad.

Vad är Grön Återbäring?

Grön återbäring är det belopp som vi årligen donerar per lyckat inkassoärende för de kunder som tecknat tjänsten Grön Inkasso hos oss.

Hur fungerar Grön Inkasso?

Grön Inkasso fungerar precis som en vanlig inkassotjänst. Det som skiljer sig är att vi ständigt utvecklar verksamheten för att bli mer resurseffektiv. Detta innebär t.ex att vi hela tiden ser till att minska mängden utskrifter, miljöanpassar kontoren och donerar Grön återbäring  till utvalda organisationer med 90 konto som står under Svensk Insamlingskontroll.

Vad händer när jag skickar en faktura till inkasso?

Hur ett inkassobolag får driva in skulder regleras i inkassolagen som gäller oavsett om den betalningsskyldige är ett företag eller en privatperson. Ett inkassoärende påbörjas alltid med att ett inkassokrav skickas ut till den som är betalningsskyldig, som därefter har 8 dagar på sig att betala eller kontakta oss för att göra en överenskommelse om hur betalning ska ske. Görs inte detta har man genom den summariska processen möjlighet att via Kronofogden få hjälp att få betalt, antingen frivilligt eller genom tvångsåtgärder. Vi sköter all kontakt med både den betalningsskyldige och Kronofogden om ni väljer att anlita oss.

Vad behöver jag leverera för underlag för att skicka en faktura till inkasso?

Det enda vi behöver är att du finns upplagd som kund i vårt inkassosystem och den förfallna fakturan för att kunna påbörja inkassoprocessen. Kommer det fram ytterligare behov kontaktar vi ditt företag för att inhämta relevant information eller underlag.

Vad kostar det att använda er inkassotjänst?

Det beror på hur många och vilka av våra tjänster du vill nyttja, vi kan hjälpa allt från stora organisationer till dig som bara behöver driva in enstaka skulder. Har du ett fåtal ärenden per år och vill ha en standard inkassotjänst rekommenderar vi vår tjänst ”Enkel inkasso”. Önskar du en specialanpassad lösning föreslår vi att du tar kontakt med en av våra säljare för en offert.

Hur fort får jag betalt?

Du får de pengar vi inkasserar redan samma dag som vi får dem om du väljer att öppna, eller redan har ett konto, i Marginalen Bank. I annat fall har du som regel de inkasserade pengarna nästkommande bankdag.

När kan man anlita ett inkassobolag för en skuld som inte betalas?

Man kan anlita ett inkassobolag för att driva in en skuld när skulden inte betalats på förfallodagen. Många väljer att skicka en eller flera påminnelser till sin kund innan man försöker få betalt via inkassoprocessen. Vi kan hjälpa er med både påminnelse och inkassohantering, kontakta oss så hittar vi en bra lösning tillsammans.

Kan jag få en anpassad inkassolösning för mitt företag och dess behov?

Absolut! Vi kan erbjuda olika paket och omfattningar av våra tjänster. Ta kontakt med oss så går vi igenom era behov för att hitta den bästa lösningen för er och ert företag.

Hur gör jag om jag vill betala?

På mina sidor kan du betala direkt via Swish eller bankgiro. Kom ihåg att det är viktigt att du anger korrekt information så betalningen hamnar rätt

How does international debt recovery differ from typical debt collection processes?

The regulations governing debt collection processes often vary between different countries. Within the EU, much is governed by common directives, whereas in other locations, entirely different laws and practices apply. With a large network of representatives, we can typically assist our clients regardless of their location worldwide, providing assessments of their cases and, if desired, assistance in pursuing them further.

In which countries can international debt collection be utilized?

For Swedish companies:
We offer international debt collection services in the majority of countries.

For non-Swedish companies:
Our services are exclusively focused on facilitating debt collection from Swedish companies or residents.

Please don't hesitate to contact us to discuss your precise requirements and available solutions.

Can I track my debt collection cases with you anywhere?

Yes. In our customer portal, you can track all your debt collection cases anytime, all year round. You'll also find useful statistics and reports there. Plus, through the messaging feature, you can reach out to your case handler anytime for questions or discussions regarding your case.

How can Inkasso Marginalen assist foreign companies in recovering debts from Swedish clients?

With the rise of international trade, foreign companies often face challenges when it comes to recovering debts from Swedish clients. Understanding the legal landscape, cultural nuances, and navigating different jurisdictions can be daunting. At Inkasso Marginalen, we specialize in assisting foreign enterprises in recovering outstanding debts in Sweden. Our deep understanding of the Swedish market, coupled with our extensive experience and expertise, ensures efficient and successful debt recovery solutions tailored to the unique needs of international clients.

Kan jag använda era tjänster även om jag bara har enstaka inkassoärenden?

Ja, hos Inkasso Marginalen har vi lösningar och prismodeller för dig som bara behöver skicka enstaka faktura till inkasso. Kontakta oss för att få mer information.

Kan jag driva in skuld från en privatperson?

Ja. Inkassering av en förfallen skuld kan ske mot både företag och privatpersoner.

Hur gör jag för att skicka skulder till inkasso?

Du börjar med att registrera dig i vår kundportal - www.inkassomarginalen/ny-kund. Ladda upp fakturaunderlag som visar att betalningen har förfallit. Därefter påbörjas inkassoprocessen och ett inkassokrav skickas ut till gäldenären. Behövs någon ytterligare information kommer vi att kontakta dig.

Vad kostar det att skicka en faktura till inkasso?

Det beror på hur många och vilka av våra tjänster du vill nyttja, vi kan hjälpa allt från stora organisationer till dig som bara behöver driva in enstaka skulder. Har du ett fåtal ärenden per år och vill ha en standard inkassotjänst rekommenderar vi vår tjänst ”Grön Inkasso”. Önskar du en specialanpassad lösning föreslår vi att du tar kontakt med en av våra säljare för en offert.

Vad innebär god inkassosed?

Sammanfattningsvis innebär en god inkassosed att följa lagar och regler, vara etisk och professionell, vara tydlig och öppen i kommunikationen med gäldenärer och ge dem möjlighet att lösa sina skulder på ett rimligt sätt. Det är viktigt att både inkassoföretag och gäldenärer behandlas rättvist och respektfullt under hela processen.

Hur många påminnelser måste jag skicka innan skulden kan gå till inkasso?

Det finns inga regler som säger hur många påminnelser som krävs innan inkasso eller indrivning är aktuellt. Valet att skicka påminnelser eller gå direkt till indrivning kan bero på din specifika affärspolicy och hur du väljer att hantera obetalda fordringar.

Vad kostar juridiska tjänster?

Vi har inget fast pris på våra juridiska tjänster av flera anledningar. Ibland är det svårt att exakt bedöma hur mycket hjälp man kan behöva och det skiljer sig från fall till fall. Kontakta oss för en lösning som passar dig eller ditt företag.

Kan ni företräda mig i domstol för att driva in en skuld?

Ja, om vi åtar oss ditt ärende kan du eller ditt företag både få rådgivning och bli företrädda av oss i domstol för att driva in en skuld.

I vilken lag regleras inkassoverksamhet

All inkassoverksamhet regleras i inkassolagen (1974:182). Inkassoverksamhet ska dessutom bedrivas enligt god inkassosed och i flera fall krävs det tillstånd av IMY för att få bedriva sådan verksamhet.

Vad är Grön Inkasso?

Grön Inkasso är vår inkassotjänst med fokus på miljö, hållbarhet och social rättvisa. Vi arbetar ständigt för att driva och utveckla vår egen verksamhet med detta i fokus men vi vill även kunna bidra på andra områden där vi inte själva verkar. Därför skänker vi årligen 25 kr per lyckat inkassoärende till utvalda organisationer med 90-konto. Detta kallar vi Grön återbäring.

Kan man få hjälp med alla typer av juridiska frågeställningar hos er?

Våra jurister är främst specialiserade på fordringsrätt, hyresrätt, avtalsrätt, bolagsrätt och tvistemål. Kontakta oss så kan vi göra en bedömning av ditt behov.

Är det dyrare med inkasso i utlandet?

Ja, generellt är det dyrare att driva inkassoärenden i utlandet. I Sverige har vi den summariska processen där vi med myndigheternas hjälp kan se till att folk faktiskt betalar sina skulder. Detta är inte standard i andra länder och därför kan de olika processer som finns tillgängliga i respektive land innebära att kostnaderna är högre. Vi säkerställer alltid att du känner dig bekväm och ger ditt godkännande innan vi går vidare med något som genererar kostnader i ditt utlandsärende. Kontakta oss för mer information om prissättningen för det land du behöver vår hjälp i.

Kan jag följa mina utlandsärenden hos er någonstans?

Självklart! I vår Kundportal kan du närsomhelst, året om, följa alla dina inkassoärenden. Där hittar du också statistik och rapporter som kan vara bra att ha. Via meddelandefunktionen kan du dessutom närsomhelst ta kontakt med din handläggare om du behöver ställa en fråga eller diskutera ditt ärende.

I vilka länder kan man använda utlandsinkasso?

Vi erbjuder utlandsinkasso i merparten av länder. Kontakta oss för att diskutera just ditt behov och vilka möjligheter som finns.

Vad skiljer utlandsinkasso från vanlig inkasso?

Regelverken som styr inkassohantering skiljer sig ofta åt mellan olika länder. Inom EU är mycket styrt via gemensamma direktiv medan det på andra platser gäller helt andra lagar och finns en annan praxis. Genom att ha ett stort nätverk av ombud kan vi som regel hjälpa våra kunder oavsett var i världen man har ett behov, både för att få en bedömning av ärendet och om man önskar hjälp att driva det vidare.

När använder man utlandsinkasso?

I takt med att den internationella handeln har ökat har också fler företag behov av hjälp med att driva in betalningar i utlandet. Det är generellt svårare att få betalt av kunder utomlands, dels för att lagar och regler för hur man får och ska agera skiljer sig mellan länder, men också för att kulturen spelar roll och det lönar sig att känna den väl. Vi har ett stort internationellt nätverk med mycket erfarenhet och hög kompetens som kan hjälpa er att få betalt även i utlandet.

Kostar det extra att använda er tjänst Grön inkasso?

Nej, det kostar inget extra att använda sig av vår tjänst Grön inkasso. Detta innebär att vi med stolthet kan säga att vi tillsammans med våra kunder genuint bidrar till hållbart företagande tillsammans!

Vad skiljer Grön inkasso från en vanlig inkassotjänst?

Det som skiljer vårt erbjudande från våra konkurrenters är att vi konkret vill bidra till miljö, hållbarhet och social rättvisa genom att donera 25 kr per lyckat och avslutat inkassoärende till organisationer som brinner för samma sak som vi.

Vilka kan få ta del av Grön återbäring?

Varje år väljer vi ut ca 5 organisationer med fokus på miljö, hållbarhet eller social rättvisa. Organisationerna har ett 90 konto för att säkerställa att våra donationer, tillsammans med våra kunder, hamnar rätt och gör skillnad.

Vad är Grön Återbäring?

Grön återbäring är det belopp som vi årligen donerar per lyckat inkassoärende för de kunder som tecknat tjänsten Grön Inkasso hos oss.

Hur fungerar Grön Inkasso?

Grön Inkasso fungerar precis som en vanlig inkassotjänst. Det som skiljer sig är att vi ständigt utvecklar verksamheten för att bli mer resurseffektiv. Detta innebär t.ex att vi hela tiden ser till att minska mängden utskrifter, miljöanpassar kontoren och donerar Grön återbäring  till utvalda organisationer med 90 konto som står under Svensk Insamlingskontroll.

Vad händer när jag skickar en faktura till inkasso?

Hur ett inkassobolag får driva in skulder regleras i inkassolagen som gäller oavsett om den betalningsskyldige är ett företag eller en privatperson. Ett inkassoärende påbörjas alltid med att ett inkassokrav skickas ut till den som är betalningsskyldig, som därefter har 8 dagar på sig att betala eller kontakta oss för att göra en överenskommelse om hur betalning ska ske. Görs inte detta har man genom den summariska processen möjlighet att via Kronofogden få hjälp att få betalt, antingen frivilligt eller genom tvångsåtgärder. Vi sköter all kontakt med både den betalningsskyldige och Kronofogden om ni väljer att anlita oss.

Vad behöver jag leverera för underlag för att skicka en faktura till inkasso?

Det enda vi behöver är att du finns upplagd som kund i vårt inkassosystem och den förfallna fakturan för att kunna påbörja inkassoprocessen. Kommer det fram ytterligare behov kontaktar vi ditt företag för att inhämta relevant information eller underlag.

Vad kostar det att använda er inkassotjänst?

Det beror på hur många och vilka av våra tjänster du vill nyttja, vi kan hjälpa allt från stora organisationer till dig som bara behöver driva in enstaka skulder. Har du ett fåtal ärenden per år och vill ha en standard inkassotjänst rekommenderar vi vår tjänst ”Enkel inkasso”. Önskar du en specialanpassad lösning föreslår vi att du tar kontakt med en av våra säljare för en offert.

Hur fort får jag betalt?

Du får de pengar vi inkasserar redan samma dag som vi får dem om du väljer att öppna, eller redan har ett konto, i Marginalen Bank. I annat fall har du som regel de inkasserade pengarna nästkommande bankdag.

När kan man anlita ett inkassobolag för en skuld som inte betalas?

Man kan anlita ett inkassobolag för att driva in en skuld när skulden inte betalats på förfallodagen. Många väljer att skicka en eller flera påminnelser till sin kund innan man försöker få betalt via inkassoprocessen. Vi kan hjälpa er med både påminnelse och inkassohantering, kontakta oss så hittar vi en bra lösning tillsammans.

Kan jag få en anpassad inkassolösning för mitt företag och dess behov?

Absolut! Vi kan erbjuda olika paket och omfattningar av våra tjänster. Ta kontakt med oss så går vi igenom era behov för att hitta den bästa lösningen för er och ert företag.

Hur gör jag om jag vill betala?

På mina sidor kan du betala direkt via Swish eller bankgiro. Kom ihåg att det är viktigt att du anger korrekt information så betalningen hamnar rätt

Hur kontaktar jag Inkasso Marginalen?

Du kontaktar oss lättast via Mina sidor, där kan du även kan komma i kontakt med din handläggare. Du kan också ringa oss på 0771-89 89 00, öppet vardagar 09-16.

Hur många påminnelser får jag innan en skuld går till inkasso?

Det finns inga regler som säger hur många påminnelser som krävs innan ett ärende skickas till inkasso. Valet att skicka påminnelser eller gå direkt till inkasso kan bero på företagets affärspolicy och hur dom väljer att hantera obetalda fakturor.

Får jag en betalningsanmärkning när en skuld går till inkasso?

Nej, en skuld hos inkasso ger ingen betalningsanmärkning. Skulle du inte betala skulden går den vidare från inkasso till Kronofogden där du riskerar att få en betalningsanmärkning.

Vad är skillnaden mellan Kronofogden och inkasso?

Inkasso är vanligtvis den första fasen i att driva in skulder och involverar privata företag som försöker nå en överenskommelse med gäldenären. Om detta inte lyckas och skulden fortfarande inte betalas, kan ärendet sedan överföras till Kronofogden, som är en offentlig myndighet med större befogenheter att tvinga fram betalning genom rättsliga åtgärder och utmätning av egendom.

Vad är ett inkassokrav?

Har du fått ett Inkassokrav betyder det att du har en obetald skuld. Företaget du står i skuld till har anlitat ett inkassoföretag som har skickat kravet till dig och deras uppgift är att driva in skulden. Betalar du inte ditt inkassokrav går skulden vidare till Kronofogden och du riskerar att få en betalningsanmärkning.

Vad är kronofogden?

Kronofogden är den myndighet i Sverige som ansvarar för att hantera obetalda skulder. De kan använda sig av olika åtgärder, inklusive indrivning av skulden, utmätning av egendom eller löneutmätning för att säkerställa att skulden betalas.

Vad händer om man hamnar hos inkasso?

Om du hamnar hos inkasso betyder det att du har åtta dagar på dig att betala eller bestrida kravet. Om du vill ta kontakt för att diskutera en avbetalningsplan behöver du göra det under perioden som anges i kravet. Sker inget av detta under den angivna perioden kan ärendet komma att skickas till Kronofogden för Betalningsföreläggande.

Hur lång tid tar det innan mitt ärende går från inkasso till kronofogden?

Om du inte betalar det inkassokrav du har fått från oss och inget annat är överenskommet går ditt ärende vidare till kronofogden några dagar efter att tidsfristen som är angiven på ditt betalningskrav har passerats.

Vad är inkasso?

Inkasso är en process som används för att driva in obetalda skulder från personer eller företag. Ett inkassoföretag agerar på uppdrag av en fordringsägare, till exempel en leverantör eller en kreditgivare. Processen involverar normalt flera steg, inklusive påminnelser till gäldenären, betalningsöverenskommelser, och om betalningen fortfarande inte erhålls, kan det leda till att skulden skickas vidare till Kronofogden.

Var hittar jag information om mitt ärende?

Du hittar all information om ditt ärende genom att logga in på Mina sidor. Där hittar du alla inkasso skulder du har hos oss så du får en tydlig översikt.

Vad händer om mitt ärende går till Kronofogden?

Om en skuld inte betalas kan ärendet skickas vidare till Kronofogden eller tingsrätt för att med hjälp av dessa myndigheter få betalt. Detta innebär alltid merkostnader för dig som betalningsskyldig.

Hur gör jag om jag vill ge någon annan fullmakt?

Vi arbetar under tystnadsplikt och kan endast diskutera ditt ärende med den som du givit en fullmakt.

Hur gör jag om jag vill betala?

Har du skulder hos inkasso betalar du genom att logga in på Mina Sidor, du kan betala din skuld direkt via Swish eller bankgiro. Kom ihåg att det är viktigt att du anger korrekt information så betalningen hamnar rätt.

Vad gör jag om jag inte kan betala allt på en gång?

Om du inte kan betala allt på en gång kan det ofta finnas möjlighet att komma överens om en rimlig avbetalningsplan. Kontakta oss så pratar vi om vilka möjligheter som finns.

Varför har jag fått brev från er i Kivra?

Du som är ansluten till Kivra får brev från oss där istället för via vanlig  post för att minimera miljöpåverkan. Vill du inte ha brev från oss i din digitala Kivra-brevlåda kan du avanmäla detta direkt hos Kivra.

Vill du ha hjälp att ta kontroll över dina skulder?

Genom att klicka på "Acceptera alla" godkänner du att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa oss i våra marknadsföringsinsatser. Se vår cookie policy för mer information.