Inkasso AB Marginalens hållbarhet

Sunda finanser är centralt inom vårt hållbarhetsarbete. Utifrån det skapar vi värde för kunder, medarbetare och ägare. Vår hållbarhetspolicy sätter riktlinjerna för hur vi tar ansvar i samhället och arbetar för tillväxt.


Samhälle

Vi ska öka ekonomisk medvetenhet, stödja organisationer som hjälper utsatta människor samt vara en attraktiv arbetsplats med jämställdhet och mångfald i fokus.

Affär

Vi ska samarbeta och investera i organisationer som arbetar långsiktigt och hållbart. Vi ska erbjuda tjänster som är i linje med vårt miljö- och samhällsarbete.

Miljö

Vi ska arbeta för att nå en låg miljöpåverkan i hela värdekedjan, det innefattar allt från våra tjänster och kontor till våra kunders och leverantörers miljöpåverkan.


Medlem i Finanskoalitionen

Som medlem i Finanskoalitionen mot barnpornografi, via Marginalen Bank, arbetar vi aktivt för att förhindra handel med barnpornografiskt material på internet. Finanskoalitionen är en sammanslutning av svenska banker där även vårt vänföretag ECPAT och Rikskriminalpolisen ingår. Tillsammans motverkar vi att barnpornografiskt material sprids genom att förhindra betalningar i våra finansiella system.


Medlem i Klimatpakten

Vi är med i Klimatpakten, via Marginalen Bank. Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag i Stockholm. Staden och näringslivet kraftsamlar för att minska klimat- och miljöpåverkan från oss som lever och verkar i Stockholm.

Vänföretag till ECPAT

ECPAT arbetar för att sexuella övergrepp mot barn ska stoppas innan de begås. Det sker framförallt genom att påverka och öka kunskapen om barnsexhandel hos de som har makt att förändra. Men även genom samarbeten och koalitioner med näringslivet för att medvetengöra och försvåra handeln. Som vänföretag till ECPAT, via Marginalen Bank, stöttar vi deras arbete och tar aktiv ställning mot all form av barnsexhandel.


Jobbsprånget

Vi vill vara en dörröppnare för asylsökande och nyanlända akademiker så att de får en snabbare integration i landet och vi kan ta tillvara den kraft och kompetens som de besitter, därför deltar vi i Jobbsprånget via Marginalen Bank. Projektet Jobbsprånget.

Vi använder cookies för att samla in data till oss och våra samarbetspartners. Genom detta kan annonsering som sker till dig anpassas och vi kan analysera hur sajten används.