Synpunkter och klagomålshantering​

Har du synpunkter eller klagomål? Vi är här för att lyssna och hjälpa till. Berätta för oss hur vi kan förbättra våra tjänster genom att dela dina åsikter och erfarenheter med oss. Vi tar din feedback på största allvar och strävar efter att lösa eventuella problem på bästa möjliga sätt. Kontakta oss nedan för att dela dina synpunkter och låt oss tillsammans arbeta för en bättre upplevelse.

Inkasso Marginalen klagomålshantering

Varje kund har rätt att framföra sina synpunkter och få hjälp om det har uppstått felaktigheter i ärendehanteringen. Inkasso Marginalen vill betona att din synpunkt är av största vikt för oss och vår verksamhet i vårt ständiga arbete för bästa kundupplevelse.​

När du vill lämna ett klagomål till oss så är det bra att göra det i rätt ordning. Kontakta oss först på Inkasso Marginalen för att försöka lösa ditt ärende.

Är du inte nöjd efter första steget kan du lämna in ett klagomål till vår Kundombudsman i nästa steg. Kundombudsmannen vill gärna få din synvinkel på situationen och strävar alltid efter att hantera klagomål på ett skyndsamt, sakligt och omsorgsfullt sätt.​

Hantering

När du lämnat in ett klagomål till Kundombudsmannen dokumenteras ditt klagomål. I nästa steg utreds klagomålet och beroende på hur omfattande klagomålet är och hur många avdelningar i koncernen som måste bistå med information kan hanteringen ta olika lång tid. Vi strävar efter att påbörja en dialog inom 14 dagar.​

Klagomål hanteras i enlighet med de föreskrifter som tagits fram av Finansinspektionen berörande klagomålshantering, FFS 2002:23.​

Kontakta Kundombudsmannen​

Skicka ett meddelande via nedan länk för att komma i kontakt med Kundombudsmannen. Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.​

I meddelandet behöver du även ha med något av följande:​
- Ärendenummer
- Referensnummer
- Personnummer​

Inkasso Marginalen är personuppgiftsansvarig och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter samtycker du till att Inkasso Marginalen behandlar dina uppgifter för att komma i kontakt med dig. Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter.