Vi hjälper dig med juridiskt stöd

Så funkar det med Juridik

Våra jurister kan avlasta och hjälpa dig med juridiska utmaningar samt byråkratiska regelverk
Våra erfarna jurister erbjuder kvalificerade juridiska tjänster inom flera rättsområden
Vi hjälper dig med dina fordringar utifrån dina kundavtal

Vi hjälper dig med tvistiga fordringar

Genom att vi i ett tidigt skede hjälper er att t.ex. se över era kreditrutiner och avtalsvillkor kan vi minska risken för att tvister uppstår mellan er och era kunder.

Om en tvist ändå uppstår har vi har jurister som dagligen för processer vid domstol och får tvistiga fordringar fastställda. Vi hjälper er genom att vara ert ombud genom hela rättsprocessen såväl inom som utom rätta.

Vi arbetar kostnadseffektivt, söker snabba och konstruktiva lösningar och har en lägre timtaxa än advokatbyråer. Genom att anlita oss kan vi i samråd med er göra en affärsmässig bedömning om hur ert ärende bäst ska handläggas. Om ni har en företagsförsäkring med rättskydd kan delar av juristarvodet dessutom täckas av försäkringen.

Logotype
Logotype
Logotype
Logotype
Logotype

Vi har den kompetensen du behöver

Har du eller ditt företag behov av juridisk expertis med lång erfarenhet kan vi bistå med kvalificerade juridiska tjänster inom flera rättsområden. Kanske behöver du enbart rådgivning eller så är behovet mer omfattande, oavsett finns vi här för att ge dig personlig service och uppfylla ditt behov. Vi arbetar noggrant och effektivt men är samtidigt kostnadsmedvetna så att du som kund i slutändan inte betalar mer än nödvändigt. Vi har själva gjort resan från liten till stor och minns hur viktigt alla delar av en god affärsrelation är.

Vi erbjuder kompetens inom främst dessa områden:
  • Fordringsrätt
  • Hyresrätt
  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Tvistemål

Våra inkassopaket

Standard

0kr
/månad*
Vår gröna inkassotjänst för dig som har ett fåtal ärenden per år och som inte kräver specialhantering. Ingen bindningstid - inga fasta avgifter.
Grön inkasso inklusive grön återbäring

Enkel process för att skapa konto med BankID
Registrering av nya ärenden i kundportalen

Tillgång till dina ärenden och statistik dygnet runt

Personlig kontakt vid behov

Vi sköter inkassoprocessen inklusive hantering hos Kronofogden
Bli kund

Standard special

Offert
För kunder med komplexa ärenden som kräver specialhantering.


Exempel på specialhantering;

El inkasso

Fastighetsinkasso

Utlandsinkasso
Skräddarsydda rapporter
Kontakta oss

Premium

Offert
För fakturaintensiva företag med stora volymer eller behov av specialanp
assade inkassoprocesser.

Grön inkasso inklusive grön återbäring
Specialanpassade processer
Mandatbaserad ärendehantering
Inkassoportalen inklusive rapporter och statistik
Kontakta oss

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren för dig som intresserad av inkassotjänster till ditt företag.
Vad kostar juridiska tjänster?

Vi har inget fast pris på våra juridiska tjänster av flera anledningar. Ibland är det svårt att exakt bedöma hur mycket hjälp man kan behöva och det skiljer sig från fall till fall. Kontakta oss för en lösning som passar dig eller ditt företag.

Kan ni företräda mig i domstol för att driva in en skuld?

Ja, om vi åtar oss ditt ärende kan du eller ditt företag både få rådgivning och bli företrädda av oss i domstol för att driva in en skuld.

I vilken lag regleras inkassoverksamhet

All inkassoverksamhet regleras i inkassolagen (1974:182). Inkassoverksamhet ska dessutom bedrivas enligt god inkassosed och i flera fall krävs det tillstånd av IMY för att få bedriva sådan verksamhet.

Kan man få hjälp med alla typer av juridiska frågeställningar hos er?

Våra jurister är främst specialiserade på fordringsrätt, hyresrätt, avtalsrätt, bolagsrätt och tvistemål. Kontakta oss så kan vi göra en bedömning av ditt behov.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så kommer en av våra säljare kontakta dig så snart som möjligt.
Tack!
En kollega kommer kontakta dig inom kort.
Oops! Något gick fel, pröva igen.
Inkasso AB Marginalen
Bild på personal

Adolf Fredriks kyrkogata 8
111 37 Stockholm
Sverige

Inkasso AB Marginalen är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Inkasso AB Marginalen med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Inkasso AB Marginalen behandlar dina personuppgifter

Get in touch with us

Fill in the form and we'll get back to you as soon as we can.
Tack!
En kollega kommer kontakta dig inom kort.
Oops! Något gick fel, pröva igen.
Inkasso AB Marginalen
Bild på personal

Adolf Fredriks kyrkogata 8
111 37 Stockholm
Sverige

Inkasso AB Marginalen is the data controller and processes personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (EU 2016/679). By providing your contact information, it will be processed by Inkasso AB Marginalen based on legitimate interest in order to contact you and will be stored for a maximum of three (3) months.

Learn more about how to exercise your rights and how Inkasso AB Marginalen processes your personal data.