Grön inkasso - hållbart företagande tillsammans

Emblem för grön inkasso.

Tillsammans bidrar vi till en god affär

Svenska företagare arbetar hårt varje dag för att skapa hållbara affärer. Nu behöver vi tillsammans ta ansvar för ett hållbart företagande. Med vår tjänst "Grön Inkasso" gör vi det enklare för dig och dina kunder att bidra till en hållbar affär.

Ekologisk hållbarhet

Att vårda naturresurser och medmänniskor genom att göra medvetna val för framtiden och kommande generationers bästa har blivit en naturlig del av vårt hållbarhetsarbete. Vi har satsat på utformningen och driften av våra kontor och tar höjd för den ekologiska hållbarheten genom t.ex. omfattande återvinning, grön el, långsiktigt hållbara val av material. Vi premierar även leverantörer med ett uttalat miljöfokus eller hållbarhetsperspektiv.

Marginalen är sedan många år vänföretag till ECPAT där vi både genom att stödja med pengar och att sprida deras budskap hjälper syftet. Vi är medlemmar i Klimatpakten som fokuserar på att huvudstaden ska nå sina klimatmål. I flera år har vi även deltagit aktivt som samarbetspartner i Jobbsprånget med målet att skapa möjlighet till praktik för nyanlända akademiker.

På Filippinerna har Marginalen initierat ett vattenprojekt för att ge eleverna på Homapon High School tillgång till rent vatten. Sist, och kanske också minst beroende på storlek har vi införskaffat bin och bikupor till vårt kontorstak i Stockholm för att genom detta bidra till vårt närområdes pollinering och fortsatta naturliga mångfald.

Stödföretagsemblem med länk till Bris för Inkasso Marginalen
Länk och stödföretagsemblem Ecpat för Inkasso Marginalen
Länk och stödföretagsemblem Håll sverige rent för Inkasso Marginalen
Länk och stödföretagsemblem Naturskyddsföreningen för Inkasso Marginalen
Länk och stödföretagsemblem WWF för Inkasso Marginalen

Ekonomisk hållbarhet

Vår verksamhet utvecklas alltid med fokus på att bli mer resurseffektiv genom prioritering av initiativ med målsättningen att bidra till vår ekonomiska hållbarhet.  Tjänsten ”Grön Inkasso” är ett av våra första stora steg mot en mer cirkulär ekonomisk affärsmodell med målet att gynna både vårt företagande, miljön och samhället.

Vi ställer oss ständigt frågan hur vi parallellt kan växa vår affär med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta genom återanvändning av befintliga lösningar samtidigt som vi vårdar och underhåller både materiella och mänskliga resurser för att bidra till långsiktig hållbarhet.

Vi nyttjar inte resurser, vare sig i personal eller kapital, på att utveckla nya lösningar som endast kommer användas av ett fåtal. Vi ställer löpande om processer till att kräva mindre fysiskt material och nyttja färre resurser samtidigt som vi genom vår gröna återbäring donerar till organisationer med en tydlig agenda inom områden där vi själva inte verkar.

Social hållbarhet

För oss är den sociala hållbarheten oerhört viktig och något vi värnar om när vi driver och utvecklar vår verksamhet. Vi har ett tydligt fokus på att göra all vår information tydlig och lättillgänglig för att utjämna den kunskapsklyfta som ofta kan finnas kring inkassoprocessen, hur den fungerar och vilka konsekvenser den kan medföra.

Vi har löpande lanserat initiativ med målsättningen att utveckla vår sociala hållbarhet. Bland dessa återfinns Skuldfriguiden, ett ständigt utökande av ”Mina sidor” på flera språk samt vår Gröna återbäring till organisationer som aktivt agerar för social jämlikhet och inkluderande.

Genom vårt samarbete med Folkspel bidrar vi även till det svenska föreningslivet. Det är en viktig del av samhället, med tusentals föreningar som främjar gemenskap, idrott, kultur och andra sociala aktiviteter.

Alla medarbetare i vår organisation har dessutom möjlighet att i viss omfattning, på betald arbetstid, ägna sig åt volontärarbete för någon organisation som ligger en varmt om hjärtat.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så kommer en av våra säljare kontakta dig så snart som möjligt.
Tack!
En kollega kommer kontakta dig inom kort.
Oops! Något gick fel, pröva igen.
Inkasso AB Marginalen
Bild på personal

Adolf Fredriks kyrkogata 8
111 37 Stockholm
Sverige

Inkasso AB Marginalen är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Inkasso AB Marginalen med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Inkasso AB Marginalen behandlar dina personuppgifter

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Fyll i formuläret så kommer en av våra kollegor kontakta dig så snart som möjligt.
Tack! Vi kommer kontakta dig inom kort! 
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Inkasso AB Marginalen
Bild på kundkommunikations personal på Inkasso Marginalen

Adolf Fredriks kyrkogata 8

111 37 Stockholm

Sverige

Inkasso AB Marginalen är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Inkasso AB Marginalen med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Inkasso AB Marginalen behandlar dina personuppgifter

Genom att klicka på "Acceptera alla" godkänner du att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa oss i våra marknadsföringsinsatser. Se vår cookie policy för mer information.