Grön inkasso - hållbart företagande tillsammans

Emblem för grön inkasso.

Tillsammans bidrar vi till en god affär

Svenska företagare arbetar hårt varje dag för att skapa hållbara affärer. Nu behöver vi tillsammans ta ansvar för ett hållbart företagande. Med vår tjänst "Grön Inkasso" gör vi det enklare för dig och dina kunder att bidra till en hållbar affär.

Ekologisk hållbarhet

Att vårda naturresurser och medmänniskor genom att göra medvetna val för framtiden och kommande generationers bästa har blivit en naturlig del av vårt hållbarhetsarbete. Vi har satsat på utformningen och driften av våra kontor och tar höjd för den ekologiska hållbarheten genom t.ex. omfattande återvinning, grön el, långsiktigt hållbara val av material och att vi alltid premierar leverantörer med ett uttalat miljöfokus eller hållbarhetsperspektiv.

Marginalen är sedan många år vänföretag till ECPAT där vi både genom att stödja med pengar och att sprida deras budskap hjälper syftet. Vi är medlemmar i Klimatpakten som fokuserar på att huvudstaden ska nå sina klimatmål. I flera år har vi även deltagit aktivt som samarbetspart i Jobbsprånget med målet att skapa möjlighet till praktik för nyanlända akademiker och på Filippinerna har Marginalen initierat ett vattenprojekt för att ge eleverna på Homapon High School tillgång till rent vatten. Sist, och kanske också minst beroende på storlek har vi införskaffat bin och bikupor till vårt kontorstak i Stockholm för att genom detta bidra till vårt närområdes pollinering och fortsatta naturliga mångfald.

Inkasso Marginalens företagsgåva emblem WWF Inkasso Marginalens Embelem för håll sverige rent Stödföretagsemblem naturskyddsföreningen för Inkasso Marginalen
Om Grön Inkasso

Ekonomisk hållbarhet

Vår verksamhet utvecklas alltid med fokus på att bli mer resurseffektiv genom prioritering av initiativ med målsättningen att bidra till vår ekonomiska hållbarhet.  Tjänsten ”Grön Inkasso” är ett av våra första stora steg mot en mer cirkulär ekonomisk affärsmodell med målet att gynna både vårt företagande, miljön och samhället. Vi ställer oss ständigt frågan hur vi parallellt kan växa vår affär med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta genom återanvändning av befintliga lösningar samtidigt som vi vårdar och underhåller både materiella och mänskliga resurser för att bidra till långsiktig hållbarhet.

Vi nyttjar inte resurser, vare sig i personal eller kapital, på att utveckla nya lösningar som endast kommer användas av ett fåtal. Vi ställer löpande om processer till att kräva mindre fysiskt material och nyttja färre resurser samtidigt som vi genom vår gröna återbäring donerar till organisationer med en tydlig agenda inom områden där vi själva inte verkar.

Social hållbarhet

För oss är den sociala hållbarheten oerhört viktig och något vi värnar om när vi driver och utvecklar vår verksamhet. Vi har ett tydligt fokus på att göra all vår information tydlig och lättillgänglig för att utjämna den kunskapsklyfta som ofta kan finnas kring inkassoprocessen, hur den fungerar och vilka konsekvenser den kan medföra.

Vi har löpande lanserat initiativ med målsättningen att utveckla vår sociala hållbarhet. Bland dessa återfinns Skuldfriguiden, ett ständigt utökande av ”Mina sidor” på flera språk samt vår Gröna återbäring till organisationer som aktivt agerar för social jämlikhet och inkluderande.

Alla medarbetare i vår organisation har dessutom möjlighet att i viss omfattning, på betald arbetstid, ägna sig åt volontärarbete för någon organisation som ligger en varmt om hjärtat.

Bris företagsvän emblem för Marginalen Inkasso Ecpat emblem för marginalen inkasso

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Fyll i formuläret så kommer en av våra kollegor kontakta dig så snart som möjligt.
Tack! Vi kommer kontakta dig inom kort! 
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Inkasso AB Marginalen
kundkommunikations personal inkasso marginalen

Adolf Fredriks kyrkogata 8

111 37 Stockholm

Sverige

Inkasso AB Marginalen är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Inkasso AB Marginalen med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Inkasso AB Marginalen behandlar dina personuppgifter

Vi använder cookies för att samla in data till oss och våra samarbetspartners. Genom detta kan annonsering som sker till dig anpassas och vi kan analysera hur sajten används.