Skuldfriguiden

För dig som behöver vägledning i din skuldsituation

Har du skulder hos Inkasso Marginalen?

Vi hoppas att denna guide har gett dig modet att ta dig an din situation, förstå vilka verktyg du kan nyttja för att i slutändan förhoppningsvis bli helt skuldfri och undvika att hamna i en utsatt ekonomisk situation igen i framtiden.

Har du en skuld som hanteras av Inkasso Marginalen är du alltid varmt välkommen att kontakta oss för en dialog om hur vi på bästa sätt, för alla inblandade, kan hitta en lösning.

01
Ta kontroll över din ekonomiska situation

Först och främst behöver du förstå att du inte är ensam om att ha hamnat där du befinner dig. När oförutsedda saker händer i livet kan det lätt få ekonomiska konsekvenser vilket inte är något att skämmas över. Det viktiga är att bestämma sig för att agera innan situationen förvärras och att göra så mycket du kan. Det första du behöver reda ut är följande:

VAD har jag för olika skulder?
HUR stora är dessa skulder?
VEM är jag skyldig pengar?

Det är viktigt att du inte utelämnar något utan ser till att du får ett helhetsgrepp om hur situationen verkligen ser ut. Finns det post som du undvikit att öppna och lagt på hög någonstans? Då är det nu den ska fram och öppnas.

02
Vad har jag för förutsättningar?

Gör en sammanställning över vilka inkomster, ersättningar, bidrag eller andra ekonomiska medel du har eller vet att du kommer få inom en snar framtid. Kom ihåg att vara realistisk –det är inte relevant ta upp sådant som inte är helt säkerställt, t.ex. en framtida eventuell löneökning eller försäkringsersättning i ett oavslutat försäkringsärende.

03
Finns det sparade pengar?

Har du någon form av sparade pengar som du har andra planer för? Vi vet att många som mår dåligt över sin skuldsituation fortsätter att konsumera för att lindra sin ångest. Nu har du påbörjat resan mot att bli skuldfri och då är det viktigt att du verkligen ser över dina utgifter.

Finns det några tillgångar som går att sälja för att frigöra pengar?

Alla har givetvis inte en massa dyra saker så som bilar, båtar eller fastigheter men kanske finns det något mindre du kansälja? En cykel du inte använder? Den dyra men fula tröja dufick i julklapp? Halsbandet som du fått av en före detta partner och som du utan att blinka kan tänka dig att sälja? Gå igenom eventuella källarförråd och vindsutrymmen, anordna loppis och utnyttja den stora digitala marknaden för begagnat som finns idag, på så sätt bidrar du också till en långsiktig hållbarhet vilket är positivt.

04
Finns det någon som kan stötta mig?

Kan jag få känslomässigt stöd från någon närstående under resans gång? Det kan vara känsligt att både berätta för andra om sin situation eller be om hjälp. Det kan även vara så att möjligheten inte existerar. Men finns möjligheten är det nu du ska utnyttja den då det kan det vara viktigt att känna att man får stöd för att orka komma vidare.

05
Var börjar man?

Ta kontakt med dem du är skyldig pengar. Förklara hur du hamnat i situationen du befinner dig i och fråga om det finns möjlighet för er att gemensamt hitta en lösning som innebär att de får betalt men under förutsättningar du klarar av.

Ta även kontakt med din bank och be om möjligheten att slå ihop alla mindre krediter du eventuellt har hos olika långivaretill ett större lån med bättre ränta hos dem. I förra steget gjorde du en sammanställning över dina förutsättningar som du kan utgå ifrån när ni diskuterar möjliga lösningar.

Det är viktigt att du vågar vara genuin och ärlig i dessa samtal då det ger de bästa förutsättningarna för en gemensam plan framåt. Kom ihåg att de uppskattar att du vågar ta kontakt.

06
Nu har du både en sammanställning över dina förutsättningar och en plan för dina prioriterade kostnader.

Du behöver även göra en ekonomisk plan. Kanske kan du börja med en eller ett par månader i taget så det inte känns övermäktigt? Vad har du för kostnader som måste prioriteras de kommande veckorna eller månaderna? Skriv ned varför dessa kostnader ska prioriteras och vilka konsekvenser det annars får. På så sätt kan du snabbt påminna dig själv om varför det är viktigt att hålla sig till planen om det skulle behövas.

07
Vad behöver jag sluta med?

Ditt personliga förhållningssätt till pengar? När man befinner sig i en långsiktigt ohållbar ekonomisk situation oavsett orsaken är det lätt att man av olika anledningar fortsätter spendera pengar man egentligen inte har. Kanske tar man nya dyra lån för att betala de gamla eller utnyttjar möjligheten till avbetalningsköp i större utsträckning än vad man egentligen hade tänkt sig. Oavsett orsaken handlar det egentligen bara om att skjuta problemet framför sig, vilket är viktigt att förstå. Skulderna försvinner inte och vid något tillfälle kommer du behöva hantera situationen. Då känns det med största sannolikhet bättre om det är DU själv som tar det beslutet.

08
Vilken mer hjälp finns?

Budget- och skuldrådgivare . En budget- och skuldrådgivare kan som regel tillhandahållas kostnadsfritt av kommunen där du är folkbokförd. Denna rådgivare kan ge dig råd och konkreta förslag om hur du kan planera din ekonomi och hantera dina skulder. En budget- och skuldrådgivare har tystnadsplikt vilket kan kännas skönt att veta.Ditt privata nätverk. Granska ditt privata nätverk såsom familj, vänner och bekanta. Känner du någon som du både har förtroende för och som besitter god ekonomisk kunskap?
Kanske kan du där få goda råd eller hjälp med förklaringar om du upplever att det är något som är svårt att förstå.

09

Hälsa och ekonomi. Det är vanligt att problem med hälsan kan utlösa ekonomiska problem,kanske har man varit eller är sjukskriven vilket får en direkt påverkan på ekonomin. Ibland kan det dock också vara det motsatta, dvs. att ekonomiska problem kan leda till problem med hälsan, både fysiskt och psykiskt. Ta kontakt med din läkare eller vårdcentral och be om hjälp med dina medicinska besvär. Om du känner dig bekväm kan det vara av stort värde att du berättar om de ekonomiska problem som du tror kan ha en bidragande effekt till dina hälsoproblem.Stöd och vägledning – nationell upplysningstjänst. Kronofogden har tillsammans med 11 andra myndigheter tagit fram en tjänst som heter ”Hallå konsument”. Tjänsten innehåller en massa nyttig information och förklaringar kring situationer du som konsument kan befinna dig i och vad du har för rättigheter i dessa. ”Hallå konsument” hittar du på www.hallakonsument.se eller via Kronofogdens hemsida.

10

Skuldsanering. Hos Kronofogden kan man ansöka om skuldsanering om man inte ur ett långsiktigt perspektiv kommer kunna betala sina skulder och det inte rörsig om kortsiktiga betalningssvårigheter. Man ska även ha ansträngt sig för att lösa sin ekonomiska situation själv. Kortfattat kan man beskriva en skuldsanering som att man efter godkänt beslut av Kronofogden får leva på existensminimum under några år och därefter blir skuldfri. Att ansöka om skuldsanering är kostnadsfritt och kräver inget ombud. Du kan läsa mer om skuldsanering, vad som krävs och hur du ansöker på Kronofogdens hemsida www.kronofogden.se

11
Målet

Det långsiktiga målet. Skriv ned det övergripande målet med att bli skuldfri och vad det kommer betyda för dig och din familj. Våga drömma om känslan när du tagit dig ur din skuldsituation och hur livet kommer se ut då.Delmål. Bryt ned det långsiktiga målet i tydliga delmål som du kan känna stolthet över att nå längs resan. Delmålen kan både definieras som ”att göra” och ”att uppnå”. Sätt tydliga tidsramar för när du ska ha genomfört de olika delmomenten i denna vägledning och kom ihåg att vara specifik.

Vi använder cookies för att samla in data till oss och våra samarbetspartners. Genom detta kan annonsering som sker till dig anpassas och vi kan analysera hur sajten används.