Inkasso för dig med kunder i utlandet

Så funkar det med utlandsinkasso

Vi hjälper dig med Inkasso och kravhantering. Det är vår kompetens och långa erfarenhet som gör att vi lyckas med din inkassering.
När vi fått in underlaget till oss skickar vi ut inkassokravet till gäldenären oftast redan samma dag, antingen själva eller via våra ombud och nätverk
I Kundportalen kan du enkelt följa statusen på dina pågående ärenden och följa utvecklingen
När vi mottagit betalningen från din kund skickas betalningen omgående till ditt konto. Skulle din kund inte betala inom utsatt tid gör vi en bedömning av forsatta åtgärder

Vi har lång erfarenhet av utlandsinkasso

Att ha kunder utomlands som inte betalar kan både låta och vara krångligt. Det kan vara svårt och ta längre tid att få betalt men vi har både kunskapen och nätverket som gör det möjligt. Vi underlättar relationen mellan dig och din kund genom att under hela processen föra dialogen om hur vi kan lösa skuldfrågan på ett effektivt och smidigt sätt för alla parter.

Våra medarbetare har en lång erfarenhet och med rätt åtgärd vid rätt tillfälle hjälper vi dig med dina internationella fordringar.

No items found.

Vi har lokala partners globalt

Det är svårare att få betalt av kunder utomlands och det kräver mer erfarenhet. Dels för att reglerna för hur man får och ska agera skiljer sig mellan länder men också för att kulturen spelar roll och det lönar sig att känna den väl. Genom att vara en av grundarna till det internationella nätverket ECA, European Collectors Association, vet vi vilka argument och påtryckningsmetoder som fungerar.

Inkasso Marginalens Embelem för håll sverige rent Stödföretagsemblem naturskyddsföreningen för Inkasso Marginalen

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren för dig som intresserad av inkassotjänster till ditt företag.
Är det dyrare med inkasso i utlandet?

Ja, generellt är det dyrare att driva inkassoärenden i utlandet. I Sverige har vi den summariska processen där vi med myndigheternas hjälp kan se till att folk faktiskt betalar sina skulder. Detta är inte standard i andra länder och därför kan de olika processer som finns tillgängliga i respektive land innebära att kostnaderna är högre. Vi säkerställer alltid att du känner dig bekväm och ger ditt godkännande innan vi går vidare med något som genererar kostnader i ditt utlandsärende. Kontakta oss för mer information om prissättningen för det land du behöver vår hjälp i

Kan jag följa mina utlandsärenden hos er någonstans?

Självklart! I vår Kundportal kan du närsomhelst, året om, följa alla dina inkassoärenden. Där hittar du också statistik och rapporter som kan vara bra att ha. Via meddelandefunktionen kan du dessutom närsomhelst ta kontakt med din handläggare om du behöver ställa en fråga eller diskutera ditt ärende

I vilka länder kan man använda utlandsinkasso?

Vi erbjuder utlandsinkasso i merparten av länder. Kontakta oss för att diskutera just ditt behov och vilka möjligheter som finns

Vad skiljer utlandsinkasso från vanlig inkasso?

Regelverken som styr inkassohantering skiljer sig ofta åt mellan olika länder. Inom EU är mycket styrt via gemensamma direktiv medan det på andra platser gäller helt andra lagar och finns en annan praxis. Genom att ha ett stort nätverk av ombud kan vi som regel hjälpa våra kunder oavsett var i världen man har ett behov, både för att få en bedömning av ärendet och om man önskar hjälp att driva det vidare

När använder man utlandsinkasso?

I takt med att den internationella handeln har ökat har också fler företag behov av hjälp med att driva in betalningar i utlandet. Det är generellt svårare att få betalt av kunder utomlands, dels för att lagar och regler för hur man får och ska agera skiljer sig mellan länder, men också för att kulturen spelar roll och det lönar sig att känna den väl. Vi har ett stort internationellt nätverk med mycket erfarenhet och hög kompetens som kan hjälpa er att få betalt även i utlandet

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så kommer en av våra säljare kontakta dig så snart som möjligt.
Tack! en säljare kommer kontakta dig inom kort! 
Oops! Något gick fel, pröva igen.
Inkasso AB Marginalen

Adolf Fredriks kyrkogata 8
111 37 Stockholm
Sverige

Inkasso AB Marginalen är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Inkasso AB Marginalen med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Inkasso AB Marginalen behandlar dina personuppgifter

Vi använder cookies för att samla in data till oss och våra samarbetspartners. Genom detta kan annonsering som sker till dig anpassas och vi kan analysera hur sajten används.