Det här donerades för 2023

På Inkasso Marginalen tar vi vårt sociala ansvar på allvar och strävar efter att göra en positiv skillnad för både människor och miljön genom våra samarbeten. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att skapa en positiv effekt på vår omvärld genom att stödja organisationer som ECPAT, Läkare utan gränser, Rädda Regnskog, Håll Sverige Rent och Rädda Barnen. Donationen som fördelas mellan följande organisationer har ett tydligt fokus på miljö, hållbarhet och social rättvisa.

ECPAT är en organisation som kämpar mot sexuell exploatering av barn. Genom att donera till ECPAT bidrar Inkasso Marginalen till att skydda barn från sexuellt utnyttjande, barnpornografi och andra former av sexuell exploatering. Organisationen arbetar även med att höja medvetenheten och stärka lagstiftningen för att bekämpa detta allvarliga problem.

Håll Sverige Rent är en annan organisation som fokuserar på att förbättra vår miljö. Genom att stödja Håll Sverige Rent bidrar vi till att minska nedskräpningen och främja en renare och mer hållbar miljö. Organisationen arbetar aktivt för att öka medvetenheten om skräpförorening och främja återvinning och hållbara konsumtionsvanor.

Rädda barnen är en organisation som kämpar för barns rättigheter och välbefinnande. Organisationen är en röst för de mest utsatta barnen och arbetar envist för att göra världen till en bättre plats för alla barn att växa upp i. Genom att bidra till Rädda Barnen kan organisationen fortsätta med sitt arbete att ge barnen en röst och möjlighet att forma sina egna framtid, oavsett var i världen de befinner sig.

Läkare utan gränser är en medicinsk humanitär organisation som arbetar för att tillhandahålla medicinsk vård till människor i nöd. Organisationen är känd för sitt snabba och effektiva agerande samt sitt engagemang för att nå de mest utsatta och marginaliserade grupperna i samhället.

Rädda Regnskog är en ideell organisation som fokuserar på att skydda och bevara världens regnskogar. Genom att samarbeta med lokala samhällen, myndigheter och andra intressenter arbetar Rädda Regnskog med att skydda hotade arter och bevara biologisk mångfald. Organisationens insatser bidrar till att säkerställa en hållbar framtid för vårt globala ekosystem.

Under våren 2024 har vi tillsammans med våra gröna kunder donerat totalt:

119 125 kr

Donationen baseras på den gröna återbäring som vi samlat in tillsammans med våra kunder under 2023. Genom ett aktivt stöd, samarbete och kollektiv handling bidrar vi på Inkasso Marginalen och våra kunder till en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Logotype
Logotype
Logotype
Logotype
Publicerades:
2024-07-08 16:14
Genom att klicka på "Acceptera alla" godkänner du att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa oss i våra marknadsföringsinsatser. Se vår cookie policy för mer information.