Inkasso Marginalen awarded top 10 debt collection agencies in Europe

We are happy to share that we have been selected as one of the top 10 debt collection agencies in Europe by Financial Services Review magazine!

To read more, click click here.

Our KAM, Jonathan Schauman, has written an article for the magazine about why you should hire a green collection company.

Logotype
Logotype
Logotype
Logotype
Publicerades:
2024-07-09 15:55
Genom att klicka på "Acceptera alla" godkänner du att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa oss i våra marknadsföringsinsatser. Se vår cookie policy för mer information.