Do you have debtors abroad?

How it works

Recovering debts abroad requires special expertise. Customs and rules vary between countries and we have the networks and experience the help you.
Our debt specialists are in constant dialogue with your customers.
You can monitor all your transactions via our smart web services.
Our local agents can help recover debts globally. As soon as we get the money they are payed out to you.

We’ve successfully recovered debts abroad since 1981

It’s a challenge to recover debts from customers abroad. With our networks and expertise, we’re one of the best in Sweden. We can repair and strengthen relations between you and your customers by instigating a process of dialogue focused on resolving the debt.

No items found.

A global network of local partners

It requires special expertise to recover debt from customers abroad. Regulations differ between countries and it pays to understand the customs and culture.

We know which arguments and techniques will bring the right results for you.We have been members of the ECA (European Collectors Association) and the Commercial Law League since 1981.

Inkasso Marginalens Embelem för håll sverige rent Stödföretagsemblem naturskyddsföreningen för Inkasso Marginalen

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren för dig som intresserad av inkassotjänster till ditt företag.
Kan jag följa mina utlandsärenden hos er någonstans?

Självklart! I vår Kundportal kan du närsomhelst, året om, följa alla dina inkassoärenden. Där hittar du också statistik och rapporter som kan vara bra att ha. Via meddelandefunktionen kan du dessutom närsomhelst ta kontakt med din handläggare om du behöver ställa en fråga eller diskutera ditt ärende

I vilka länder kan man använda utlandsinkasso?

Vi erbjuder utlandsinkasso i merparten av länder. Kontakta oss för att diskutera just ditt behov och vilka möjligheter som finns

Vad skiljer utlandsinkasso från vanlig inkasso?

Regelverken som styr inkassohantering skiljer sig ofta åt mellan olika länder. Inom EU är mycket styrt via gemensamma direktiv medan det på andra platser gäller helt andra lagar och finns en annan praxis. Genom att ha ett stort nätverk av ombud kan vi som regel hjälpa våra kunder oavsett var i världen man har ett behov, både för att få en bedömning av ärendet och om man önskar hjälp att driva det vidare

När använder man utlandsinkasso?

I takt med att den internationella handeln har ökat har också fler företag behov av hjälp med att driva in betalningar i utlandet. Det är generellt svårare att få betalt av kunder utomlands, dels för att lagar och regler för hur man får och ska agera skiljer sig mellan länder, men också för att kulturen spelar roll och det lönar sig att känna den väl. Vi har ett stort internationellt nätverk med mycket erfarenhet och hög kompetens som kan hjälpa er att få betalt även i utlandet

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så kommer en av våra säljare kontakta dig så snart som möjligt.
Tack! en säljare kommer kontakta dig inom kort! 
Oops! Något gick fel, pröva igen.
Inkasso AB Marginalen

Adolf Fredriks kyrkogata 8
111 37 Stockholm
Sverige

Inkasso AB Marginalen är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Inkasso AB Marginalen med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Inkasso AB Marginalen behandlar dina personuppgifter

Vi använder cookies för att samla in data till oss och våra samarbetspartners. Genom detta kan annonsering som sker till dig anpassas och vi kan analysera hur sajten används.