Inkasso Marginalen har öppnat kontor i Hudiksvall!

Under hösten 2022 utvidgade vi vår närvaro till Hudiksvall genom att öppna ett nytt lokalt kontor. Det nya kontoret är beläget i samma byggnad som vår samarbetspartner Björn Lundén. Detta nytillskott till vårt kontorsnätverk erbjuder kunder och företag i området en mer direkt tillgång till våra professionella inkassotjänster.

Det nya kontoret i Hudiksvall har en speciell betydelse då det delar byggnad med vår samarbetspartner Björn Lundén. Detta samarbete ger oss möjlighet att stärka våra relationer och erbjuda en mer heltäckande service till våra gemensamma kunder. Genom att dela samma fysiska utrymme kan Inkasso Marginalen och Björn Lundén dra nytta av varandras kompetens och resurser för att bättre möta kundernas behov.

Den lokala närvaron ger oss unika möjligheter till att erbjuda företag i området en pålitlig och professionell partner när det gäller hantering av obetalda fakturor.

Genom att etablera sig på olika platser i landet kan Inkasso Marginalen erbjuda lokal expertis, skapa nära relationer med kunder på olika geografiska områden och vara en betrodd partner för företag runt om i Sverige.

Logotype
Logotype
Logotype
Logotype