Grön återbäring - så bidrar vi till en bättre värld

Genom att donera pengar till noggrant utvalda projekt och initiativ kan företag och föreningar som använder våra tjänster bidra till att skapa positiva och varaktiga förändringar i samhället. Dessa inkluderar initiativ som främjar jämlikhet, utbildning, hälsa, miljö och social integration. Genom att ge stöd till sådana projekt kan Inkasso Marginalens kunder hjälpa till att minska klyftor och främja en mer rättvis och inkluderande samhällsutveckling.

Företag som väljer att använda Inkasso Marginalens gröna inkassotjänst hanterar inte bara sina fordringar effektivt utan bidrar också till att stödja projekt och initiativ som har ett tydligt fokus på miljö, hållbarhet och social rättvisa. Genom att stödja projekt och initiativ som främjar hållbarhet visar företag att de tar sitt sociala ansvar på allvar. Det ger företagen möjlighet att stärka sin position som hållbara och medvetna aktörer, vilket kan stärka deras varumärke och relationer med sina intressenter.

Under 2023 har följande organisationer valts ut:

BRIS (Barnens Rätt i Samhället)

En ideell organisation som arbetar för att stärka barns rättigheter och välbefinnande i samhället. De erbjuder stöd, rådgivning och en trygg samtalsmiljö för barn och unga genom deras telefon- och chattjour. Genom att donera pengar till BRIS kan vi bidra till att säkerställa att barn och unga får det stöd och skydd de behöver för att hantera utmaningar och svårigheter i sina liv.

Naturskyddsföreningen

En av Sveriges äldsta och största ideella miljöorganisationer. Deras arbete fokuserar på att bevara och skydda naturen samt att verka för en hållbar utveckling. Genom att donera pengar till Naturskyddsföreningen kan vi bidra till att bevara värdefulla naturområden, främja biologisk mångfald och verka för hållbara miljöval och lösningar.

WWF (World Wide Fund for Nature)

En global organisation som arbetar för att bevara naturen och skydda hotade arter runt om i världen. Deras arbete omfattar projekt inom skogsbruk, havsmiljö, klimatförändringar och bevarande av hotade djurarter. Genom att donera pengar till WWF kan vi bidra till att skydda hotade ekosystem, främja hållbart jordbruk och minska negativa miljöpåverkan.

ECPAT

En internationell organisation som kämpar mot sexuell exploatering av barn. De arbetar för att förhindra och bekämpa barnsexhandel, barnpornografi och andra former av sexuell exploatering. Genom att donera pengar till ECPAT kan vi bidra till att skydda barn från sexuell exploatering, stärka lagstiftning och medvetandegöra allmänheten om detta allvarliga problem.

Håll Sverige Rent

Är en ideell organisation som verkar för att minska nedskräpningen och öka återvinningen i Sverige. Deras arbete involverar kampanjer, utbildning och insamling av skräp. Genom att donera pengar till Håll Sverige Rent kan vi bidra till att minska skräpförorening och uppmuntra till en renare och mer hållbar miljö genom att främja återvinning och hållbara konsumtionsmönster.

Logotype
Logotype
Logotype
Logotype