Grön inkasso - hållbart företagande tillsammans

Ekologisk hållbarhet

Att vårda naturresurser och medmänniskor genom att göra medvetna val för framtiden och kommande generationers bästa har blivit en naturlig del av vårt hållbarhetsarbete. Vi har satsat på utformningen och driften av våra kontor och tar höjd för den ekologiska hållbarheten genom t.ex. omfattande återvinning, grön el, långsiktigt hållbara val av material. Vi premierar även leverantörer med ett uttalat miljöfokus eller hållbarhetsperspektiv.

Marginalen är sedan många år vänföretag till ECPAT där vi både genom att stödja med pengar och att sprida deras budskap hjälper syftet. Vi är medlemmar i Klimatpakten som fokuserar på att huvudstaden ska nå sina klimatmål. I flera år har vi även deltagit aktivt som samarbetspartner i Jobbsprånget med målet att skapa möjlighet till praktik för nyanlända akademiker.

På Filippinerna har Marginalen initierat ett vattenprojekt för att ge eleverna på Homapon High School tillgång till rent vatten. Sist, och kanske också minst beroende på storlek har vi införskaffat bin och bikupor till vårt kontorstak i Stockholm för att genom detta bidra till vårt närområdes pollinering och fortsatta naturliga mångfald.

No items found.

Ekonomisk hållbarhet

Vår verksamhet utvecklas alltid med fokus på att bli mer resurseffektiv genom prioritering av initiativ med målsättningen att bidra till vår ekonomiska hållbarhet.  Tjänsten ”Grön Inkasso” är ett av våra första stora steg mot en mer cirkulär ekonomisk affärsmodell med målet att gynna både vårt företagande, miljön och samhället.

Vi ställer oss ständigt frågan hur vi parallellt kan växa vår affär med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta genom återanvändning av befintliga lösningar samtidigt som vi vårdar och underhåller både materiella och mänskliga resurser för att bidra till långsiktig hållbarhet.

Vi nyttjar inte resurser, vare sig i personal eller kapital, på att utveckla nya lösningar som endast kommer användas av ett fåtal. Vi ställer löpande om processer till att kräva mindre fysiskt material och nyttja färre resurser samtidigt som vi genom vår gröna återbäring donerar till organisationer med en tydlig agenda inom områden där vi själva inte verkar.

Inkasso Marginalens Embelem för håll sverige rent Stödföretagsemblem naturskyddsföreningen för Inkasso Marginalen

Social hållbarhet

För oss är den sociala hållbarheten oerhört viktig och något vi värnar om när vi driver och utvecklar vår verksamhet. Vi har ett tydligt fokus på att göra all vår information tydlig och lättillgänglig för att utjämna den kunskapsklyfta som ofta kan finnas kring inkassoprocessen, hur den fungerar och vilka konsekvenser den kan medföra.

Vi har löpande lanserat initiativ med målsättningen att utveckla vår sociala hållbarhet. Bland dessa återfinns Skuldfriguiden, ett ständigt utökande av ”Mina sidor” på flera språk samt vår Gröna återbäring till organisationer som aktivt agerar för social jämlikhet och inkluderande.

Alla medarbetare i vår organisation har dessutom möjlighet att i viss omfattning, på betald arbetstid, ägna sig åt volontärarbete för någon organisation som ligger en varmt om hjärtat.

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren för dig som intresserad av inkassotjänster till ditt företag.
Vad är Grön Inkasso?

Grön Inkasso är vår inkassotjänst med fokus på miljö, hållbarhet och social rättvisa. Vi arbetar ständigt för att driva och utveckla vår egen verksamhet med detta i fokus men vi vill även kunna bidra på andra områden där vi inte själva verkar. Därför skänker vi årligen 25 kr per lyckat inkassoärende till utvalda organisationer med 90-konto. Detta kallar vi Grön återbäring

Kostar det extra att använda er tjänst Grön inkasso?

Nej, det kostar inget extra att använda sig av vår tjänst Grön inkasso. Detta innebär att vi med stolthet kan säga att vi tillsammans med våra kunder genuint bidrar till hållbart företagande tillsammans!

Vad skiljer Grön inkasso från en vanlig inkassotjänst?

Det som skiljer vårt erbjudande från våra konkurrenters är att vi konkret vill bidra till miljö, hållbarhet och social rättvisa genom att donera 25 kr per lyckat och avslutat inkassoärende till organisationer som brinner för samma sak som vi

Vilka kan få ta del av Grön återbäring?

Varje år väljer vi ut ca 5 organisationer med fokus på miljö, hållbarhet eller social rättvisa. Organisationerna har ett 90 konto för att säkerställa att våra donationer, tillsammans med våra kunder, hamnar rätt och gör skillnad

Vad är Grön Återbäring?

Grön återbäring är det belopp som vi årligen donerar per lyckat inkassoärende för de kunder som tecknat tjänsten Grön Inkasso hos oss

Hur fungerar Grön Inkasso?

Grön Inkasso fungerar precis som en vanlig inkassotjänst. Det som skiljer sig är att vi ständigt utvecklar verksamheten för att bli mer resurseffektiv. Detta innebär t.ex att vi hela tiden ser till att minska mängden utskrifter, miljöanpassar kontoren och donerar Grön återbäring  till utvalda organisationer med 90 konto som står under Svensk Insamlingskontroll

Hur fungerar det när man använder er inkassotjänst?

Hur ett inkassobolag får driva in skulder regleras i inkassolagen som gäller oavsett om den betalningsskyldige är ett företag eller en privatperson. Ett inkassoärende påbörjas alltid med att ett inkassokrav skickas ut till den som är betalningsskyldig, som därefter har 8 dagar på sig att betala eller kontakta oss för att göra en överenskommelse om hur betalning ska ske. Görs inte detta har man genom den summariska processen möjlighet att via Kronofogden få hjälp att få betalt, antingen frivilligt eller genom tvångsåtgärder. Vi sköter all kontakt med både den betalningsskyldige och Kronofogden om ni väljer att anlita oss.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så kommer en av våra säljare kontakta dig så snart som möjligt.
Tack! en säljare kommer kontakta dig inom kort! 
Oops! Något gick fel, pröva igen.
Inkasso AB Marginalen

Adolf Fredriks kyrkogata 8
111 37 Stockholm
Sverige

Inkasso AB Marginalen är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Inkasso AB Marginalen med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Inkasso AB Marginalen behandlar dina personuppgifter

Vi använder cookies för att samla in data till oss och våra samarbetspartners. Genom detta kan annonsering som sker till dig anpassas och vi kan analysera hur sajten används.